રિવરફ્રન્ટ પાર્ક: સુભાષ પુલ જાહેર જનતા માટે ઓપન

આ રિવરફ્રન્ટ પરનો સૌથી પહેલો ઉદ્યાન છે જેનું કામ પૂર્ણ થઈ ચૂક્યું છે. તેનું લોકાર્પણ 30 જાન્યુઆરી,2014 ના રોજ કરવામાં આવ્યું હતું અને ત્યારથી જાહેર જનતા માટે ખુલ્લો છે.

સમય અને અન્ય વિગતો જોવા માટે, અહીં ક્લિક કરો. 

તારીખ

October 16, 2013

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×