close

ઝિપલાઇન

ઝિપલાઇન એ નવી એડ્વેન્ચર રાઈડ છે જે સરદાર પુલ પાસે નદી પાર કરવા માટે રજૂ કરવામાં આવશે. રાઈડની લંબાઈ 350 મીટર હશે અને ઊંચાઈ નદીની સપાટીથી 6 મીટર હશે. આ રાઈડ 2014માં ઉદ્ઘાટન બાદ જાહેર જનતા માટે શરૂ થશે. 

તારીખ

November 15, 2014

એન્ટ્રી ટિકિટ

-

સમય

જાહેર કરવામાં આવશે.

સ્થળ

સરદાર બ્રિજ

ત્યાં મેળવો

આ સ્થળે પહોંચવા માટે સરદાર પુલ સૌથી નજીકનું જાણીતું સ્થળ છે.

Get Directions

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×